Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

𝐍𝐠𝐫𝐢𝐜𝐚𝐭/𝐌𝐚𝐬𝐚𝐭 𝐪𝐞̈ 𝐝𝐮𝐡𝐞𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐦𝐚𝐫𝐫𝐢𝐧 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐞𝐫𝐞̈𝐭 𝐩𝐞̈𝐫 𝐦𝐛𝐫𝐨𝐣𝐭𝐣𝐞𝐧 𝐞 𝐩𝐞𝐦𝐞̈𝐯𝐞 𝐟𝐫𝐮𝐭𝐨𝐫𝐞̈

Pemët frutore dhe vreshtat mund rrezikohen për shkak të temperaturave ekstreme të motit. Fermerët duhet të përdorin disa metoda për t’i mbrojtur nga ngricat. Sipas ekspertëve, kultivuesve iu nevojiten të ndalin uljen e temperaturave në plantacione vetëm një ose dy gradë për të minimizuar dëmet në kulturat e tyre bujqësore. Objektivi i çdo sistemi mbrojtës së frutikulturës nga ngricat është mbajtja e indeve bimore mbi temperaturat kritike, të cilat janë temperatura që mund të shkaktojë vrasjen e indeve. Në këtë material gjeni disa këshilla për fermerët.

Shpërndaje:

Lajme të tjera