Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

𝐑𝐫𝐞̈𝐟𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝐤𝐮𝐥𝐭𝐢𝐯𝐮𝐞𝐬𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐩𝐞𝐬𝐡𝐤𝐮𝐭: 𝐁𝐥𝐞𝐯𝐚 𝐧𝐣𝐞̈ 𝐛𝐢𝐳𝐧𝐞𝐬 𝐭𝐞̈ 𝐟𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐫 𝐝𝐡𝐞 𝐬𝐨𝐭 𝐧𝐮𝐤 𝐩𝐨 𝐩𝐞̈𝐫𝐛𝐚𝐥𝐥𝐨𝐣 𝐝𝐨𝐭 𝐤𝐞̈𝐫𝐤𝐞𝐬𝐚𝐭 𝐞 𝐤𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞̈𝐯𝐞

“Problemi im nuk është shitja e peshkut, por pamundësia për të furnizuar klientët. Në një vit prodhoj 100 ton, ndërkohë që kërkesa është për 200 ton peshk në vit”, na shprehet Alberti nga Xhyra e Librazhit, sapo e takojmë.

Prej afro 12 vitesh, Alberti merret me kultivimin e troftës dhe aktualisht administron 30 vaska, duke punësuar në biznesin e tij 7 persona. Ka krijuar edhe zinxhirin me 10 dyqane,  të cilët mbajnë markën e tij “Trofta Xhyrë”.

40-vjeçari furnizon mbi 20 dyqane dhe 40 restorante në Elbasan, Librazhd, Pogradec, e më tej, duke pasur si qëllim të vetëm shtimin e vaskave pasi tregun tashmë e ka të siguruar.

Shpërndaje:

Lajme të tjera