Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

𝑩𝒖𝒍𝒆𝒕𝒊𝒏𝒊 𝒊 𝑨𝑲𝑽𝑴𝑩-𝒔𝒆̈ 𝒑𝒆̈𝒓 𝑫𝒓𝒆𝒋𝒕𝒐𝒓𝒊𝒏𝒆̈ 𝒆 𝑽𝒆𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒔𝒆̈- 𝑻𝒆𝒕𝒐𝒓 2022

Shpërndaje:

Lajme të tjera