Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

𝑺𝒊 𝒃𝒆̈𝒉𝒆𝒕 𝒍𝒖𝒇𝒕𝒂 𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒖𝒂𝒓 𝒌𝒖𝒏𝒅𝒆̈𝒓 𝒅𝒆̈𝒎𝒕𝒖𝒆𝒔𝒗𝒆

Me luftë të integruar kundër dëmtuesve kuptojmë kombinimin e metodave më të përshtatshme për të ulur në minimum dëmet në kulturat bujqësore.

Duke përdorur vetëm metodën e luftimit me pesticide, mundet që dëmtuesit të shtojnë rezistencën e tyre ndaj atij pesticidi, ndaj është e nevojshme zbatimi i disa masave paraprake. Një nga format e luftës së integruar, mund të jete edhe luftimi natyror.

Shpërndaje:

Lajme të tjera