Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

𝘎𝘭𝘪𝘧𝘰𝘴𝘢𝘵𝘪: 𝘌𝘷𝘳𝘰𝘱𝘢 𝘦 𝘯𝘥𝘢𝘳𝘦̈ 𝘯𝘨𝘢 𝘱𝘦𝘴𝘵𝘪𝘤𝘪𝘥𝘪 𝘮𝘦̈ 𝘪 𝘱𝘦̈𝘳𝘥𝘰𝘳𝘶𝘳 𝘯𝘦̈ 𝘣𝘰𝘵𝘦̈

Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian votuan më 13 tetor në Bruksel, në një Komitet të Përhershëm për Bimët, Kafshët, Ushqimin dhe Ushqimin për kafshë (SCOPAFF), mbi propozimin e Komisionit për të rinovuar, për 10 vjet, përdorimin e glifosatit. Nuk u arrit shumica e kërkuar për të miratuar (ose refuzuar) propozimin.
Si rezultat, propozimi, i cili bazohet në një opinion të dhënë nga Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore (EFSA) do t’i paraqitet Komitetit të Apelimit. Komisioni pritet të diskutojë dhe votojë propozimin e Komisionit në gjysmën e parë të nëntorit. Një vendim për rinovimin e glifosatit duhet të merret deri më 14 dhjetor 2023, pasi miratimi aktual skadon më 15 dhjetor 2023. ☑️(Burimi, Komisioni Evropian)
Vendimi i Brukselit për t’i dhënë dritën e gjelbër këtij kimikati u bazua në përfundimet e një raporti të Autoritetit Evropian të Sigurisë Ushqimore (EFSA), i publikuar në korrik, i cili zbuloi se glifosati nuk paraqiste një “fushë kritike shqetësimi”, por, kjo rezolutë ka shkaktuar debate dhe shqetësime brenda shteteve anëtare të BE-së.

Shpërndaje:

Lajme të tjera