Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

72-vjetori i UBT, zhvillohet Workshopi me temë “Building Trust of Consumers through food safety systems and standards”

Në kuadër të 72-vjetorit të Universitetit Bujqësor të Tiranës u zhvillua Workshopi me temë “Building Trust of Consumers through food safety systems and standards”.  Takimi u realizua me mbështetjen e GIZ Albania , RISIAlbania dhe me bashkëpunimin e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Studiues të  agronomisë, veterinarisë, përfaqësues nga media, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, e institucioneve në varësi të kësaj ministrie diskutuan mbi rëndësinë e sigurisë ushqimore dhe ndërgjegjësimin e konsumatorit.

Panelistët diskutuan mbi gjetjen e rrugëve të bashkëpunimit, shkëmbimit të informacioneve dhe gjetjes së një zgjidhjeje të përbashkët, në mënyrë që të garantohet siguria ushqimore. Kreu i AKVMB, Rolandi Meçaj e vuri theksin tek bashkëpunimi  mes institucioneve veterinare, mjedisore dhe shëndetësore dhe  masat që duhen ndërmarrë, për të forcuar standardet e sigurisë ushqimore.

“𝑁𝑒̈𝑠𝑒 𝑛𝑢𝑘 𝑞𝑒̈𝑛𝑑𝑟𝑜𝑗𝑚𝑒̈ 𝑛𝑒̈ 𝑘𝑟𝑦𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑖𝑡, 𝑠ℎ𝑝𝑒̈𝑟𝑡ℎ𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑒 𝑠𝑒̈𝑚𝑢𝑛𝑑𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑧𝑜𝑜𝑛𝑜𝑡𝑖𝑘𝑒,  𝑚𝑢𝑛𝑑 𝑡𝑒̈ 𝑛𝑑𝑖𝑘𝑜𝑗𝑛𝑒̈ 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑠ℎ𝑡 𝑛𝑒̈ 𝑝𝑗𝑒𝑠𝑒̈ 𝑡𝑒̈ 𝑚𝑒̈𝑑ℎ𝑎 𝑡𝑒̈ 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑢𝑠ℎ𝑞𝑖𝑚𝑖𝑡, 𝑑𝑢𝑘𝑒 𝑠ℎ𝑘𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑜𝑧𝑒 𝑛𝑒̈ 𝑠ℎ𝑒̈𝑛𝑑𝑒𝑡𝑖𝑛 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘 𝑑ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑗𝑎 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑛𝑒̈ 𝑟𝑟𝑎𝑓𝑠ℎ𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑑ℎ𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜-𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑘. 𝑁𝑗𝑒̈ 𝑞𝑎𝑠𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑒̈ 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑒̈𝑝𝑒̈𝑟𝑓𝑠ℎ𝑖𝑟𝑒̈𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑠ℎ𝑒̈𝑛𝑑𝑒𝑡𝑖𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑘𝑎𝑓𝑠ℎ𝑒̈𝑣𝑒, 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑖𝑠𝑒̈ 𝑢𝑠ℎ𝑞𝑖𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑑ℎ𝑒 𝑠ℎ𝑒̈𝑛𝑑𝑒𝑡𝑖𝑡 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘, 𝑚𝑢𝑛𝑑 𝑡𝑒̈  𝑛𝑑𝑖ℎ𝑚𝑜𝑗𝑛𝑒̈ 𝑛𝑒̈ 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑝𝑒̈𝑟ℎ𝑎𝑝𝑗𝑒𝑠 𝑠𝑒̈ 𝑠𝑒̈𝑚𝑢𝑛𝑑𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑛𝑒̈ 𝑛𝑗𝑒𝑟𝑒̈𝑧, 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑣𝑒 𝑢𝑠ℎ𝑞𝑖𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑠ℎ𝑡𝑎𝑧𝑜𝑟𝑒 𝑑ℎ𝑒 𝑛𝑒̈ 𝑛𝑑𝑒̈𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑣𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑠ℎ𝑒̈𝑛𝑑𝑒𝑡𝑠ℎ𝑚𝑒”, theksoi Meçaj.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja