Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

AKVMB është duke punuar për të realizuar futjen e të gjithë sistemit të lëshimit të certifikatave fitosanitare për eksport dhe rieksport në SEED+

AKVMB është duke punuar intensivisht për të realizuar futjen e të gjithë sistemit të lëshimit të certifikatave fitosanitare për eksport dhe rieksport në SEED+, me moton “Tregti pa letra”. SEED+/TRACE NT është një projekt i iniciuar me fondet e BE dhe ka si mision krijimin e kushteve dhe rritjen e kapaciteteve për realizimin e plotësimit dhe lëshimit të Certifikatave Fitosanitare online nëpërmjet sistemit online “Phyto Hub”, për vendet pjesë të marrëveshjes CEFTA dhe më gjerë.

 

𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒊𝒎𝒊 𝒊 𝒌𝒆̈𝒔𝒂𝒋 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒅𝒖𝒓𝒆 𝒅𝒐 𝒕𝒆̈ 𝒕𝒉𝒐𝒕𝒆̈:

⭕️kohë më e shpejtë e procedurës së certifikimit fitosanitar,

⭕️njoftim paraprak i autoriteteve doganore,

⭕️gjurmim më i mirë dhe i shpejtë i ngarkesave,

⭕️njoftim në kohë i rrezikut të mundshëm që mund të vijnë nga ngarkesat me probleme.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse