Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

AKVMB është garantues i pastërtisë fitosanitare të produkteve bimore që eksportohen në vendet e BE-së, e më gjerë


Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve ka si qëllim mbrojtje e shëndetit të bimëve. Kjo realizohet me monitorim dhe kontroll të vazhdueshëm të përhapjes së dëmtuesve karantinorë dhe të tjerë, që mund të shkaktojnë dëme të konsiderushme në prodhimet bimore në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Gjithashtu AKVMB është garantues i pastërtisë fitosanitare të produkteve bimore që eksportohen në vendet e Bashkimi Evropian, e më gjerë. Për muajin mars janë lëshuar në total 1672 certifikata fitosanitare për eksport, rieksport dhe për lëvizje të brendshme.
Asnjë produkt bimor nuk mund të dalë jashtë territorit të Repubilikës së Shqipërisë nëse nuk është i pajisur me certifikatë fitosantiare.
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

Shpërndaje:

Lajme të tjera