Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

AKVMB, kontrolle në fermat blegtorale potenciale për në treg

Të gjitha fermat blegtorale, me destinacion prodhimin e qumështit dhe mishit janë pjesë e monitorimeve nga Specialistët e Sektorit të Zbatimit të Masave Profilaktike dhe IR, të Drejtorisë së Përgjithshme të Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

 

 

 

Qëllimi i këtyre daljeve në terren ka të bëjë me verifikimin e zbatimit të ligjshmërisë, lidhur me; matrikullimin e kafshëve, zbatimin e profilaksisë veterinare në mbështetje të programeve kombëtare të kontrollit, plotësimin e regjistrit të fermerit dhe identifikimin e çdo kreri në sistemin RUDA.

Shpërndaje:

Lajme të tjera