Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

AKVMB thirrje turistëve: Deklaroni nënproduktet e derrit tek autoritetet përkatëse

Me rastin e rritjes së fluksit të turistëve, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve ka udhëzuar rritjen e vigjilencës për survejancën pasive të Murtajës Afrikane të Derrave. Kjo sëmundje përhapet në mënyra të ndryshme dhe me shpejtësi, por së bashku mund t’ia dalim që të frenojmë shfaqjen e saj në vendin tonë. Personat që vijnë në Shqipëri për pushime udhëzohen që të respektojnë disa masa, të cilat mund të ndikojnë në parandalimin e përhapjes së MAD në vendin tonë;
  • 𝐈 𝐝𝐞𝐤𝐥𝐚𝐫𝐨𝐧𝐢 𝐧𝐞̈𝐧𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐝𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭 𝐭𝐞𝐤 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐩𝐢𝐤𝐚𝐯𝐞 𝐤𝐮𝐟𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞
  • 𝐒𝐡𝐦𝐚𝐧𝐠𝐧𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐞 𝐦𝐢𝐬𝐡𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐝𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐮𝐚𝐫 𝐨𝐬𝐞 𝐧𝐞̈𝐧𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐭𝐞𝐯𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐭𝐲𝐫𝐞 𝐤𝐮𝐫 𝐟𝐮𝐭𝐞𝐧𝐢 𝐧𝐞̈ 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩𝐞̈𝐫𝐢

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse