Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

AKVMB, vëmendje të shtuar ndaj fermave të mëdha

“Samiri Farm & Grup shpk”, e cila merret me mbarështimin e të leshtave dhe ferma e gjedhit “Myzo Cean Solution”, me vendndodhje në Shushicë të Vlorës, janë dy aktivitete blegtorale model.

Infrastruktura bashkëkohore, e implementuar në stabilimente i shërben garantimit të mirëqenies së shëndetit të kafshëve dhe ruajtjes së cilësisë së prodhimit të qumështit.

 

AKVMB ndaj këtyre fermave ka vëmendje të shtuar, me qëllim mbrojtjen shëndetësore të tufave blegtorale dhe garantimin e sigurisë ushqimore mbi produktet shtazore.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse