Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

AKVMB, vizitë studimore në Itali

Aktiviteti me temë “Përmirësimi i Kapaciteteve Menaxhuese për Digjitalizimin e Regjistrimit të Kafshëve”, u mundësua nga projekti Safial.

Ekipi nga Shqipëria vizitoi disa ferma për të parë modelin që ka të bëjë me identifikimin e kontrollit për shëndetin e kafshëve, certifikimin e lëvizjes dhe dërgimin e kampioneve në laborator.

Njohuritë e përfituara nga kjo vizitë studimore pritet që të implementohen së shpejti në sistemin tonë.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse