Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Analiza 4-mujore e regjistrimit të fermave të reja

Identifikimi i fermave i shërben formalizimit të sektorit blegtoral, një proces ky që siguron gjurmueshmërinë e shëndetit të kafshëve dhe nënprodukteve me origjinë shtazore.

Çdo ditë veterinerët e kontrollit të Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve ndodhen në ferma për të bërë të mundur regjistrimin e tyre në sistemin RUDA.

Më anë të këtij sistemi garantohet një kontroll më i mirë i shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve që nga lindja, lëvizja, therja ose ngordhja e tyre.

Për periudhën 𝐣𝐚𝐧𝐚𝐫-𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟒 janë regjistruar në total 643 ferma të reja.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse