Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Analiza 6-mujore e lëshimit të Certifikatave Fitosanitare

Bimët dhe produktet me origjinë bimore që eksportohen drejtë BE-së dhe vendeve të tjera të botës, duhet të shoqërohen nga “Certifikata Fitosanitare”, një dokument ku që shërben për të vërtetuar pastërtinë nga dëmtuesit.

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve është përgjegjës për monitorimin dhe kontrollin e gjendjes fitosanitare të bimëve dhe produkteve me origjinë bimore, që janë objekt i këtij ligji, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.

Për periudhën janar-qershor 2023 𝐣𝐚𝐧𝐞̈ 𝐥𝐞̈𝐬𝐡𝐮𝐚𝐫 𝐧𝐞̈ 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 9606  “Certifikata Fitosanitare” për eksport.

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

[email protected]

Shpërndaje:

Lajme të tjera