Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Analiza 6-mujore e matrikullimit të kafshëve

Identifikimi individual i kafshëve është hapi i parë i formalizimit të sektorit blegtoral, një proces ky që siguron gjurmueshmërinë e shëndetit të kafshëve dhe nënprodukteve me origjinë shtazore. 

Çdo ditë veterinerët e kontrollit të Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve ndodhen në fermat blegtorale për të bërë matrikullimet e reja dhe rimatrikullimet, të dhënat e të cilave hidhen në sistemin Ruda. 

Më anë të këtij sistemi garantohet një kontroll më i mirë i shëndetit dhe mirëqënies së kafshëve që nga lindja, lëvizja, therja ose ngordhja e tyre.

Për periudhën 𝐣𝐚𝐧𝐚𝐫-𝐪𝐞𝐫𝐬𝐡𝐨𝐫 2023 janë matrikulluar në total 𝟑𝟎𝟕𝟏𝟖𝟑 𝙠𝙧𝙚𝙧𝙚̈ 𝙩𝙚̈ 𝙞𝙢𝙩𝙖 𝙙𝙝𝙚 𝙜𝙟𝙚𝙙𝙝.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja