Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Analiza gjashtëmujore e vaksinimeve dhe gjurmimeve

Për të parandaluar shpërthimin e sëmundjeve ngjitëse nga kafshët tek njerëzit është e rëndësishme të rritet niveli i gatishmërisë në fermat blegtorale,  në mënyrë që të kemi përgjigje të menjëhershme dhe më adekuate.

Veterinerët tanë janë në terren, duke kryer vaksinime dhe gjurmime për sëmundje që janë të transmetueshme nga kafshët tek njerëzit dhe për të garantuar sigurinë ushqimore.

Institucioni ynë ka rritur mbikëqyrjen në fermë, për të zbuluar dhe monitoruar viruset me potencial epidemik.

Në 6-mujorin e parë të vitit 2023 janë  gjurmuar për brucelozën faza e parë 𝟑𝟑𝟗𝟓𝟑 𝐤𝐫𝐞𝐫𝐞̈, për tuberkulozin 𝟖𝟏𝟕𝟎 𝐤𝐫𝐞𝐫𝐞̈. Gjithashtu veterinerët tanë kanë vaksinuar me Rev-1 në total 𝟏𝟑𝟎,𝟓𝟒𝟔 𝐤𝐫𝐞𝐫𝐞̈ dhe për plasjen 𝟕𝟕,𝟗𝟏𝟒 𝐤𝐫𝐞𝐫𝐞̈.

Shpërndaje:

Lajme të tjera