Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Analiza javore e marrjes së mostrave për influencën aviare

Vijon marrja e mostrave të shpendëve në fshatrat e miratuar në bazë risku, për të monitoruar influencën aviare. Mostrat janë dërguar në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë për t’iu nënshtruar procesit të analizimit. 𝑱𝒂𝒗𝒆̈𝒏 𝒒𝒆̈ 𝒍𝒂𝒎𝒆̈ 𝒑𝒂𝒔 𝒖 𝒎𝒐𝒓𝒆̈𝒏 𝒏𝒆̈ 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 197 𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒏𝒆̈ 57 𝒇𝒔𝒉𝒂𝒕𝒓𝒂.

AKVMB këshillon që mbarështuesit të respektojnë me rigorozitet masat e biosigurisë në fermë. Në çdo rast të konstatimit të ngordhjes së shpendëve të egër, shpendëve në stabilimente apo të oborrit, telefononi 𝐧𝐞̈ 𝐧𝐮𝐦𝐫𝐢𝐧 𝐞 𝐠𝐣𝐞𝐥𝐛𝐞̈𝐫 𝟎𝟖𝟎𝟎𝟑𝟑𝟔𝟔!

Shpërndaje:

Lajme të tjera