Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Analiza javore e marrjes së mostrave për Influencën Aviare

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve vijon monitorimin në terren për Influencën Aviare, duke marrë mostra të shpendëve në fshatrat e miratuar në bazë risku. Mostrat janë dërguar në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë për t’iu nënshtruar procesit të analizimit.

Në javën e parë të fushatës janë marrë në total 187 mostra.

Respektimi i masave të biosigurisë redukton rrezikun e futjes dhe përhapjes së agjentëve të sëmundjes në stabilimente apo shpendët e oborrit. AKVMB bën thirrje që në çdo rast të konstatimit të ngordhjes së shpendëve të egër, të telefononi 𝐧𝐞̈ 𝐧𝐮𝐦𝐫𝐢𝐧 𝐞 𝐠𝐣𝐞𝐥𝐛𝐞̈𝐫 𝟎𝟖𝟎𝟎𝟑𝟑𝟔𝟔!

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja