Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Analiza mujore e lëshimit të Certifikatave Fitosanitare online

Platforma CEFTA TRACES NT, e ndërtuar mbi EU TRACES NT dhe në përputhje me acquis të BE-së dhe praktikat e shteteve anëtare të BE-së, është e disponueshme 24/7, për të mos penguar në asnjë moment punën eksportet shqiptare drejt vendeve anëtare në CEFTA BE e më gjerë.

Lëshimi i Certifikatave Fitosanitare online për operatorët ekonomikë që eksportojnë produkte bujqësore ul në minimum kohën për përgatitjen dhe nisjen e ngarkesës. Shpejtimi i procedurave administrative sjell; ulje të kostove, kohë e shkurtuar e pritjes së mallit në doganë dhe cilësi e lartë e produkteve bujqësore.

Për muajin prill 2024 janë lëshuar; 483 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐭𝐚 𝐅𝐢𝐭𝐨𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞, nëpërmjet sistemit CEFTA TRACES NT, nga të cilat;

-334 𝑗𝑎𝑛𝑒̈ 𝑝𝑒̈𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑒̈𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑒̈ 𝐶𝐸𝐹𝑇𝐴,

– 114 𝑝𝑒̈𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑒 𝐵𝑎𝑠ℎ𝑘𝑖𝑚𝑖𝑡 𝐸𝑣𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑛,

-35 𝑝𝑒̈𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑒 𝑡𝑗𝑒𝑟𝑎.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse