Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Analiza mujore e matrikullimeve për muajin prill

Regjistrimi i kafshëve është hapi i parë i gjurmimit të produkteve blegtorale dhe rritjes së sigurisë ushqimore. Ky proces është detyrim ligjor për çdo mbarështues, i cili kryhet falas dhe iu jep mundësinë fermerëve që të përfitojnë shërbime falas nga Shërbimi Veterinar dhe subvencione nga shteti nëpërmjet Skemave Kombëtare.

 

Çdo ditë veterinerët e kontrollit ndodhen në fermat blegtorale për të bërë matrikullimet e reja dhe rimatrikullimet, të dhënat e të cilave hidhen në sistemin Ruda.

Numri total i matrikujve të rinj të vendosur për muajin prill 2024 është 𝟳𝟱𝟴𝟵𝟮 krerë, të ndara sipas specieve.

 

 

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja