Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Analiza vjetore e aplikimit të licencave

Asnjë aktivitet tregtar blegtoral nuk mund të funksionojë pa u pajisur më parë me licencë.  Kushtet e licencimit duhet të garantojnë standarde për sigurinë ushqimore dhe tu përgjigjen interesave publike.

Nëse subjekti nuk plotëson kushtet teknike, aftësitë profesionale dhe nëse nuk është i organizuar në mënyrë që të garantojë masat e biosigurisë, i refuzohet licenca.

Për vitin 2023 janë miratuar  𝟑𝟗 𝐧𝐠𝐚 𝟒𝟒 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐤𝐢𝐦𝐞 𝐩𝐞̈𝐫 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐜𝐞̈  të kategorive të ndryshme, si; “Rritja ose tregtimi i kafshëve”; “Shërbime të riprodhimit, krijimit të racave ose veterinare”; “Prodhimi dhe/ose tregtimi i ushqimeve” dhe “Përpunim Lëkure”.

Shpërndaje:

Lajme të tjera