Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Analiza vjetore e Drejtorisë së Mbrojtjes së Bimëve, në fokus shpërndarja e Regjistrit të Fermerit

Shpërndarja e Regjistrit të Fermerit ka qenë një nga objektivat kryesore të AKVMB. Nga muaji gusht e deri në fund të dhjetorit 2022 janë shpërndarë 6.776 Regjistra, nga 10 mijë që është totali. Paralelisht me këtë proces, agronomët e AKVMB kanë nisur monitorimet në fermë, lidhur mbi plotësimin e Regjistrit, një dokument ky mjaft i rëndësishëm, për të garantuar gjurmueshmëri të prodhimit bujqësor, për të qenë më të sigurt në tregun vendas dhe atë ndërkombëtar. Gjithashtu AKVMB ka kryer monitorime në ferma, gjatë sezoneve të prodhimit për të vlerësuar dhe garantuar pastërtinë fitosanitare.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja