Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Analiza vjetore e numrit të krerëve në të imta në Rajonin e Shkodrës

Sa i përket shtimit të krerëve të gjedhit në Rajonin e Shkodrës, i njëjti trend është ndjekur edhe në shtimin e të imtave. Ky fenomen vjen si pasojë e rritjes së kërkesës për mish dhe qumësht.
Konkretisht, krahasuar me një vit më parë, nga 166624 𝒌𝒓𝒆𝒓𝒆̈ të imta që rezultojnë të regjistruar në sistemin Ruda për vitin 2022, numri i tyre ka shkuar 233013 𝐤𝐫𝐞𝐫𝐞̈.
AKVMB ka në fokus kryesor fermat potenciale, për të garantuar gjurmushmërinë dhe mirëqenien e kafshëve.

Shpërndaje:

Lajme të tjera