Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Analiza vjetore e numrit të krerëve të gjedhit në Rajonin e Shkodrës

Praktikat e blegtorisë po zhvendosen kryesisht në bujqësi intensive të kafshëve, duke sjellë në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe rritje të rendimentit të produkteve shtazore.

Ferma intensive janë kryesisht ferma me numër të madh kafshësh dhe praktika që maksimizojnë prodhimin e produkteve shtazore, duke minimizuar kostot e prodhimit.

Kryesisht në Rajonin e Shkodrës shihet një shtim i numrit të krerëve, krahasuar me një vit më parë. Nga 𝟔𝟖𝟔𝟖𝟏 𝒌𝒓𝒆𝒓𝒆̈ 𝒈𝒋𝒆𝒅𝒉 që rezultojnë të regjistruar në sistemin Ruda për vitin 2022, numri i tyre ka shkuar 𝟖𝟎𝟑𝟑𝟖 𝐤𝐫𝐞𝐫𝐞̈.

AKVMB ka në fokus kryesor fermat potenciale, për të garantuar gjurmushmërinë dhe mirëqenien e kafshëve.

Shpërndaje:

Lajme të tjera