Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Asnjë PMV nuk lejohet të tregtohet pa u pajisur me certifikatë tregtimi

Asnjë produkt mjekësor veterinar nuk lejohet të tregtohet pa u pajisur me certifikatë tregtimi në Republikën e Shqipërisë. Një produkt mjekësor veterinar për të marr një certifikatë tregtimi duhet të kalojë në një proces të gjatë kontrolli nga ana e Komisionit Shtetëror të PMV-ve.

Pas shqyrtimit dhe analizimit të dosjes nga Komisioni, produkti mjekësor veterinar, i cili i përmbush të gjitha kriteret sipas Ligjit të Shërbimit Veterinar dhe Urdhrit mbi Produktet Mjekësore Veterinare, pajiset me certifikatë veterinare dhe regjistrohet në Regjistrin Themeltar të Medikamenteve.

Ky regjistër përditësohet sa herë që Komisioni shqyrton dosjet dhe miraton këto produkte. Më poshtë do të gjeni linkun e Regjistrin Themeltar të Medikamenteve të përditësuar.

Link: https://bujqesia.gov.al/lista-e-produkteve-mjekesore…/

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja