Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Gëzuar Ditën Botërore të Veterinarisë

Gëzuar Ditën Botërore të Veterinarisë! Gëzuar Ditën Botërore të Veterinarisë! Puna e veterinerëve është vendimtare për shëndetin e mirëqënien e kafshëve, shëndetin publik, sigurinë ushqimore

Matrikullimi i muajit mars

Numri i Matrikujve të vendosur ne Prill Matrikullimi është një proces i pandalshëm i Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.Çdo ditë veterinerët e

Gëzuar Ditën Botërore të Bletëve!

Gëzuar Ditën Botërore të Bletëve! https://www.youtube.com/watch?v=n49pL5NQHL4Bletët së bashku me pjalmuesit e tjerë kanë një rol thelbësor në ruajtjen e një planeti të shëndetshëm. Për herë

Gëzuar Ditën Botërore të Veterinarisë

Gëzuar Ditën Botërore të Veterinarisë! Gëzuar Ditën Botërore të Veterinarisë! Puna e veterinerëve është vendimtare për shëndetin e mirëqënien e kafshëve, shëndetin publik, sigurinë ushqimore

Matrikullimi i muajit mars

Numri i Matrikujve të vendosur ne Prill Matrikullimi është një proces i pandalshëm i Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.Çdo ditë veterinerët e

Gëzuar Ditën Botërore të Bletëve!

Gëzuar Ditën Botërore të Bletëve! https://www.youtube.com/watch?v=n49pL5NQHL4Bletët së bashku me pjalmuesit e tjerë kanë një rol thelbësor në ruajtjen e një planeti të shëndetshëm. Për herë

Most Popular: