Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Gëzuar Pashkët

Gëzuar Pashkët të gjithë besimtarëve ortodoksë! Kjo e diel ju frymëzoftë për shpresë të re, lumturi dhe begati!  

Flutura e zezë gjembore

Flutura e zezë gjembore (𝐴𝑙𝑒𝑢𝑟𝑜𝑐𝑎𝑛𝑡ℎ𝑢𝑠 𝑠𝑝𝑝., 𝐴𝑙𝑒𝑢𝑟𝑜𝑐𝑎𝑛𝑡ℎ𝑢𝑠 𝑠𝑝𝑖𝑛𝑖𝑓𝑒𝑟𝑢𝑠) është një dëmtues polifag, por më shumë prek agrumet. Prania e këtij dëmtuesi është konstatuar edhe në

Gëzuar Pashkët

Gëzuar Pashkët të gjithë besimtarëve ortodoksë! Kjo e diel ju frymëzoftë për shpresë të re, lumturi dhe begati!  

Flutura e zezë gjembore

Flutura e zezë gjembore (𝐴𝑙𝑒𝑢𝑟𝑜𝑐𝑎𝑛𝑡ℎ𝑢𝑠 𝑠𝑝𝑝., 𝐴𝑙𝑒𝑢𝑟𝑜𝑐𝑎𝑛𝑡ℎ𝑢𝑠 𝑠𝑝𝑖𝑛𝑖𝑓𝑒𝑟𝑢𝑠) është një dëmtues polifag, por më shumë prek agrumet. Prania e këtij dëmtuesi është konstatuar edhe në

Most Popular: