Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.214, DATË 22.05.2008 RREGULLORE MBI ZGJATJEN E PERIUDHËS MAKSIMALE PËR APLIKIMIN E MATRIKUJVE NË DISA KAFSHË GJEDHË