Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.258, DATË 10.10.2013 PËR PËRCAKTIMIN E LISTËS SË ZONAVE DHE FERMAVE TË MIRATUARA SI TË LIRA NGA SËMUNDJET E SEPTICEMISË HEMORRAGJIKE VIRALE DHE NEKROZËS HEMATOPOIETIKE INFEKTIVE NË PESHQ, NGA TË CILAT LEJOHET IMPORTI