Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.262, DATË 25.08.2010 PËR FILLIMIN E VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT KOMBËTAR TË USHQIMIT NË FUSHËN E KONTROLLIT TË USHQIMIT DHE USHQIMIT PËR KAFSHË