Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR. 411, DATË 20.09.2022 “PËR MIRATIMIN E PLANIT TE KONTINGJENCËS PËR SËMUNDJEN E GRIPIT TE SHPENDËVE (INFLUENCËS AVIARE )