Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

URDHËR NR.,274, DATË 5.5.2023”, “PËR PROCEDURËN, KUSHTET DHE KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOJË NJË OPERATOR PËR TU MIRATUAR PËR LËSHIMIN E PASAPORTËS BIMORE SI DHE RASTET E HEQJES SË MIRATIMIT”