Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Biosiguria në fermë, e rëndësishmë për shëndetin e kafshëve

Biosiguria në fermë është mjaft e rëndësishme për të reduktuar shanset që një sëmundje infektive të bartet në fermën tuaj nga njerëzit, kafshët, pajisjet apo automjetet.

Kafshët dhe shpendët e shëndetshëm kontribuojnë në ekonominë blegtorale të fermerit dhe parandalimin e përhapjes së sëmundjeve zoonotike, të cilat shpesh herë vënë në rrezik edhe shëndetin publik.

Në rastet kur konstatoni kafshë të sëmura, kontaktoni me veterinerin zyrtar të AKVMB! Raportimi në kohë është i rëndësishëm për shëndetin dhe sigurinë e tufës/kopesë suaj dhe për të ardhmen e industrisë blegtorale.

 

Shpërndaje:

Lajme të tjera