Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Broshura me informacion mbi mënyrat e parandalimit të përhapjes së gripit të shpendëve

Broshura me informacion mbi mënyrat e parandalimit të përhapjes së gripit të shpendëve

Gripi i shpendëve (AI) është një sëmundje virale, shumë ngjitëse dhe mund të përhapet shumë shpejt, nëse nuk respektohen masat e bisoigurisë nga ana e fermerëve.
Zogjtë e egër janë pritës dhe rezervuarë natyrorë për të gjitha llojet e viruseve të gripit të shpendëve dhe ndikojnë në përhapjen e këtyre viruseve.
Monitorimi dhe kontrolli i Influencës aviare në burimin e tij është thelbësor për të ulur ngarkesën e virusit në speciet dhe mjedisin e ndjeshëm të shpendëve.
Në këto broshura mbarështuesit e shpendëve gjejnë informacion mbi mënyrat e parandalimit të përhapjes së gripit të shpendëve.
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse