Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

CEFTA me mbështetjen e GIZ trajnon specialistët e mbrojtjes së bimëve

Shëndeti i bimëve, sëmundjet dhe dëmtuesit e bimëve, monitorimi i tyre dhe marrja e mostrave për përcaktimin laboratorik, ishin temat e trajnimit 2-ditor, të organizuar nga CEFTA me mbështetjen e GIZ, për specialistët e mbrojtjes së bimëve të AKVMB. Trajnimi i zhvillua nga eksperti i njohur Jacek Zandarski. 

 

Ditën e parë trajnimi përfshiu njohjen e legjislacionit për dëmtuesit, statusi dhe prioriteti i tyre në vendet CEFTA dhe ditën e dytë, u realizua monitorimi praktik në serra , evidentimi i problematikave të situatës së bimëve si dhe demonstrimi i marrjes së mostrave për ekzaminim laboratorik, në pjesë të ndryshme të bimëve.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

AKVMB, vizitë studimore në Itali

Aktiviteti me temë “Përmirësimi i Kapaciteteve Menaxhuese për Digjitalizimin e Regjistrimit të Kafshëve”, u mundësua nga projekti Safial. Ekipi nga Shqipëria vizitoi disa ferma për