Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Çfarë është MAD dhe rrugët e përhapjes

Murtaja Afrikane e Derrave (MAD) është fatale për populllatën e derrave. Kjo sëmundje nuk përbën kërcënim për njerëzit, por ndikon në sigurinë ushqimore, jetesën dhe ekonominë blegtorale.
Nuk ka vaksinë të aprovuar në Evropë për Murtajën Afrikane të Derrave (MAD), kështu që një përhapje e infektimeve mund të kërkojë therjen e një numri të madh të derrave që rriten në fermat e zonave të prekura.
Duke qenë se përhapja e MAD mund të ketë pasoja shkatërruese: zbulimi, parandalimi dhe raportimi janë elementët kyç në frenimin e kësaj sëmundje vdekjeprurëse.
Në këtë link të faqes zyrtare të EFSA mbarështuesit e derrave, konsumatorët dhe gjuetarët gjejnë informacion të plotë mbi MAD;- https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/al/

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja