Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Çrrënjosja e brucelozës në gjedh, monitorohen 2301 ferma

Bruceloza është sëmundje zoonotike me rrezikshmëri të lartë, e cila mund të përhapet nga njëra kafshë në tjetrën dhe tek njeriu nëse nuk respektohen masat e biosigurisë. AKVMB  ka nisur fazën e dytë të monitorimit të brucelozës së gjedhit në të gjithë vendin.

Programi i strategjisë kombëtare për çrrënjosjen e brucelozës në gjedh do të zgjasë nga data 5 -20 shtator dhe është planifikuar monitorimi i  𝟐𝟑𝟎𝟏 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚𝐯𝐞 dhe 𝟑𝟏𝟕𝟑𝟓 𝐤𝐫𝐞𝐫𝐞̈𝐯𝐞. Veterinerët tanë janë në terren për të përfunduar në kohë procesin e monitorimit.

Fermat të cilat rezultojnë pozitive, do të gjurmohen individualisht deri në çrrënjosjen totale të sëmundjes. Ata krerë gjedh që rezultojnë pozitiv asgjësohen dhe fermerët do te kompensohen nga buxheti i shtetit.

Shpërndaje:

Lajme të tjera