Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Dëmet që shkakton miza e mollës dhe cikli i saj jetësor

Miza e Mollës (R. pomonella) konsiderohet si një shkaktar kryesor i dëmit ekonomik në prodhimin e mollës.

Bimët bujtëse me interes ekonomik që preken janë; molla, e cila është specie kryesore e prekur nga dëmtuesi, kajsia, qershia, vishnja, kumbulla evropiane, pjeshka, dardha e zakonshme dhe dardha aziatike.

Insekti depoziton vezët nën lëkurën e frutit, duke shkaktuar ndryshim të ngjyrës përreth vendit të shpimit. Larvat janë shkaktari kryesor i dëmit ekonomik, me galeritë që hapin në tulin e frutit, duke sjellë edhe kalbëzimin e tij.

Shpërndaje:

Lajme të tjera