Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Dëmet që shkakton Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa është një patogjen bakterial që përbën rrezik serioz për vendet e rajonit evropian dhe mesdhetar (EPPO), duke shkaktuar sëmundje dhe dëm në bimë me rëndësi ekonomike, si; në hardhi, në agrume, në bimët e bajameve, kumbullës, kafesë, oleanderit, etj, si dhe mbi të gjitha tharjen e shpejtë të ullirit.

 

Janë më shumë se 500 specie bimore në mbarë botën bujtëse të X. fastidiosa, megjithëse jo të gjitha këto bimë janë të ndjeshme ndaj sëmundjes dhe jo të gjitha llojet e bimëve janë të prekura nga të gjitha nënspeciet e X. fastidiosa. Sëmundja shkatërron bimë të reja e shumëvjeçare.

𝐊𝐔𝐉𝐃𝐄𝐒! 𝐌𝐛𝐢𝐥𝐥𝐧𝐢 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐬𝐡𝐮𝐦𝐞̈𝐳𝐮𝐞𝐬 𝐭𝐞̈ 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐤𝐮𝐚𝐫 𝐭𝐞̈ 𝐩𝐚𝐣𝐢𝐬𝐮𝐫 𝐦𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐭𝐞 𝐟𝐢𝐭𝐨𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞!

Shpërndaje:

Lajme të tjera