Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Dëmet që sjell karkaleci në bujqësi dhe masat që duhet të marrin fermerët

Karkalecat janë dëmtues polifag sepse ushqehen me shumë lloje bimësh, duke përbërë kështu një ndër grupet më të dëmshme të insekteve në kulturat bujqësore e më gjerë. Dëmet nga karkalecat janë krahasuar me tërmetet, epidemitë dhe luftërat botërore. 𝑵𝒆̈ 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒏 𝒕𝒐𝒏𝒆̈ 𝒑𝒆̈𝒓𝒉𝒂𝒑𝒋𝒂 𝒎𝒆̈ 𝒆 𝒎𝒂𝒅𝒉𝒆 𝒆 𝒌𝒂𝒓𝒌𝒂𝒍𝒆𝒄𝒂𝒗𝒆 𝒊 𝒕𝒂𝒌𝒐𝒏 𝒗𝒊𝒕𝒆𝒗𝒆 1946-1948-1993 𝒅𝒉𝒆 𝒗𝒊𝒕𝒊 1996 𝒌𝒐𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆𝒓𝒐𝒉𝒆𝒕 𝒔𝒊 𝒌𝒖𝒍𝒎𝒊 𝒊 𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒍𝒂𝒕𝒆̈𝒔 𝒔𝒆̈ 𝒌𝒂𝒓𝒌𝒂𝒍𝒆𝒄𝒂𝒗𝒆.

Ky insekt është një fluturues i mirë. Karkaleci kalon 5 mosha (stade). Dallimi i moshave bëhet nëpërmjet karakteristikave të tilla si: numri i segmenteve të antenave, madhësia e trupit, prania e krahëve, etj.  Karkalecat kanë pak a shumë një cikël biologjik të ngjashëm. Dëmtuesi jep 1 brezni në vit. Dimëron si vezë, në brendësi të tokës në thellësi 5-10 cm. 𝑽𝒆𝒛𝒆̈𝒕 𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒇𝒊𝒍𝒍𝒐𝒋𝒏𝒆̈ 𝒕𝒆̈ 𝒄̧𝒆𝒍𝒊𝒏 𝒏𝒆̈ 𝒇𝒖𝒏𝒅 𝒕𝒆̈ 𝒎𝒂𝒋𝒊𝒕, 𝒅𝒆𝒓𝒊 𝒏𝒆̈ 𝒅𝒊𝒕𝒆̈𝒕 𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒕𝒆̈ 𝒒𝒆𝒓𝒔𝒉𝒐𝒓𝒊𝒕.

AKVMB ka përgatitur një material lidhur mbi dëmet që mund të shkaktojë ky insekt në sipërfaqet e mbjella me kultura bujqësore dhe masat paraprake që duhen marrë. Gjithashtu informacion është shpërndarë në katër Drejtoritë Rajonale, ku specialistët do të bëjnë monitorime në terren dhe këshillojnë fermerët.  

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja