Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Dëmtuesit karantinor, AKVMB monitoron serrat

Pamje nga monitorimet e specialistëve të Mbrojtjes së Bimëve në terren, duke monitoruar gjendjen fito-sanitare të bimëve në serra dhe kulturat e mbjella në sipërfaqe të hapura.   Një nga detyrat e përditshme të agronomëve tanë është monitorimi i mbajtjes së Regjistrit në fermë për përdorimin e qëndrueshme të PMB-ve, monitorimi nga dëmtuesit dhe monitorimi i echo-trapeve.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse