Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Dita Botërore e të Drejtave të Konsumatorit, mesazh ndërgjegjësues

Sot është Dita Botërore e të Drejtave të Konsumatorit, e cila thekson nevojën për transparencë të tregtarëve në lidhje me; sasinë, cilësinë dhe çmimin e mallrave përballë konsumatorit.

 

Mënyra më e mirë për të respektuar këtë Ditë është ndërgjegjësimi i një sërë aktorësh kyç, si; prodhues, tregtarë dhe blerës, mbi të drejtat e konsumatorit.

 

Kjo ditë gjithashtu inkurajon njerëzit që të jenë më aktivë në mbrojtjen e të drejtave të tyre si konsumatorë dhe ndihen të sigurt nga abuzimet që mund t’iu bëhen.

Shpërndaje:

Lajme të tjera