Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Dita Botërore e Zoonozave, kreu i AKVMB mesazh sensibilizues: Bashkëpunoni me veterinerët tanë

Sot është 𝑫𝙞𝒕𝙖 𝘽𝒐𝙩𝒆̈𝙧𝒐𝙧𝒆 𝒆 𝒁𝙤𝒐𝙣𝒐𝙯𝒂𝙫𝒆. Nëpërmjet vaksinimit të kafshëve, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve luan rol kyç në parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve të kafshëve, përfshirë edhe zoonozat.

Për periudhën janar-qershor 2023, janë kryer në total  77539 doza vaksine për plasje, 130546 doza Rev-1 dhe 8170 doza për gjurmimin e tuberkulozit. Sa përket brucelozës, në rang Republike janë gjurmuar në total 33.953 krerë.

Kreu i AKVMB Rolandi Meçaj gjatë gjithë vitit ka kryer monitorime në ferma, për të komunikuar nga afër me blegtorët mbi rëndësinë e vaksinimeve për çrrënjosjen e një sërë sëmundjeve.

“𝑉𝘢𝑘𝘴𝑖𝘯𝑖𝘮𝑖 𝑖 𝑡𝘶𝑓𝘢𝑣𝘦 𝘣𝑙𝘦𝑔𝘵𝑜𝘳𝑎𝘭𝑒 𝑒̈𝘴ℎ𝘵𝑒̈ 𝑑𝘦𝑡𝘺𝑟𝘪𝑚 𝑙𝘪𝑔𝘫𝑜𝘳. 𝑍𝘰𝑜𝘯𝑜𝘻𝑎𝘵 𝘮𝑢𝘯𝑑 𝑡𝘦̈ 𝘴ℎ𝘬𝑎𝘬𝑡𝘰𝑗𝘯𝑒̈ 𝑛𝘥𝑒̈𝘳𝑝𝘳𝑒𝘳𝑗𝘦 𝘯𝑒̈ 𝑝𝘳𝑜𝘥ℎ𝘪𝑚𝘪𝑛 𝑑𝘩𝑒 𝑡𝘳𝑒𝘨𝑡𝘪𝑚𝘪𝑛 𝑒 𝑝𝘳𝑜𝘥𝑢𝘬𝑡𝘦𝑣𝘦 𝘴ℎ𝘵𝑎𝘻𝑜𝘳𝑒 𝑝𝘦̈𝑟 𝑢𝘴ℎ𝘲𝑖𝘮 𝘥ℎ𝘦 𝘱𝑒̈𝘳𝑑𝘰𝑟𝘪𝑚𝘦 𝘵𝑒̈ 𝑡𝘫𝑒𝘳𝑎 𝑑𝘩𝑒 𝑛𝘦̈ 𝘬𝑒̈𝘵𝑒̈ 𝐷𝘪𝑡𝘦̈ 𝘵𝑒̈ 𝑣𝘦𝑐̧𝘢𝑛𝘵𝑒̈ 𝑑𝘶𝑎 𝑡𝘶 𝘵ℎ𝘦𝑚 𝑓𝘦𝑟𝘮𝑒𝘳𝑒̈𝘷𝑒 𝑞𝘦̈ 𝘵𝑒̈ 𝑟𝘳𝑖𝘴𝑖𝘯 𝘣𝑎𝘴ℎ𝘬𝑒̈𝘱𝑢𝘯𝑖𝘮𝑖𝘯 𝘮𝑒 𝑣𝘦𝑡𝘦𝑟𝘪𝑛𝘦𝑟𝘦̈𝑡 𝑡𝘢𝑛𝘦̈, 𝑡𝘦̈ 𝘤𝑖𝘭𝑒̈𝘵 𝘯𝑒̈ 𝑐̧𝘥𝑜 𝑚𝘰𝑚𝘦𝑛𝘵 𝘫𝑎𝘯𝑒̈ 𝑛𝘦̈ 𝘵𝑒𝘳𝑟𝘦𝑛 𝑝𝘦̈𝑟 𝑡𝘶 𝘴ℎ𝘦̈𝑟𝘣𝑦𝘦𝑟”, ishte mesazhi i dhënë nga kreu i AKVMB.

Shpërndaje:

Lajme të tjera