Rolandi Meçaj,
Është Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve që prej 24 Qershorit 2022 .

 Ka lindur në Drithas të Korçës, në 25 gusht 1966.

U diplomua si Mjek Veteriner në janar 1990, pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës me rezultate shumë të mira dhe ka ushtruar profesionin për një periudhë të gjatë kohe.

Z. Meçaj është babai e dy fëmijëve, një vajze dhe një djali.

Nga momenti i diplomimit ka ushtruar profesionin e veterinerit, duke i pasur fillimet e tij në ish- Ndërmarrjen Bujqësore, Maliq.
Nga viti 2013- 2022 ka drejtuar Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë, një nga institucionet më të rëndësishme të bujqësisë në vendin tonë. Në periudhën që kjo Qendër është drejtuar prej tij, u bë i mundur testimi dhe aplikimi i shumë praktikave të mira, të dala nga studimi shkencor i Universitetit Bujqësor të Tiranës, por dhe nga studime të realizuara nga kërkues të huaj.

Si një institucion aplikativ në fushën e bujqësisë dhe blegtorisë, gjithë të dhënat e grumbulluara janë transmetuar te specialistët, studentët e universiteteve bujqësore, nxënës të shkollave të mesme, me profil bujqësor në mbarë vendin, nëpërmjet trajnimeve, ditëve fushore dhe materialeve divulgative, të realizuara, pjesë e të cilave ka qenë dhe Z.Meçaj.
 Z. Meçaj ka dhënë kontribut të çmuar për zhvillimin e blegtorisë në rang kombëtar, sa i përket përmirësimit racor në tufat blegtorale; në testimin dhe shpërndarjen e materialit shumëzues bimor në grurë, patate, elb, që kanë qenë prioritete kombëtare të këtij institucioni.
Gjatë eksperiencës në administratën shtetërore, ka qenë pjesëmarrës i shumë trajnimeve e konferencave të rëndësishme brenda dhe jashtë vendit, që lidhen me shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, sigurinë ushqimore, përmirësimin racor të kafshëve në fermë, si dhe bashkautor në disa botime shkencore.

Aktualisht ndjek Ciklin e Tretë të Studimeve “DOKTORATURË”, pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës, me temë “Prevalenca e mastiteve dhe shëndetësimi i tufave të lopëve të qumështit, të prekura prej tyre”.