Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

DRVMB në terren mbi monitorimin e plotësimit të “Regjistrit të Fermës Blegtorale” dhe “Librin e Mjekimeve”

Veterinerët e DRVMB Elbasan janë duke bërë monitorime intensive mbi plotësimin e “Regjistrit të Fermës Blegtorale” dhe “Librin e Mjekimeve”, për ata blegtorë që kanë mundësi të dalin në treg me produktet shtazore. Ky dokument është një nga instrumentet kryesorë që i shërben gjurmueshmërisë së produktit nga ferma në tavolinë dhe mbikëqyrjes epidemiologjike. Paralelisht me monitorimin, veterinerët janë duke e shpërndarë këtë dokument për fermat e reja blegtorale dhe trajnuar fermerët mbi mënyrën e plotësimit.

Shpërndaje:

Lajme të tjera