Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Fermat e reja/Kreu i AKVMB, thirrje për formalizim të sektorit të blegtorisë

Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Rolandi Meçaj vizitoi nga afër një fermë të re në Ndroq të Tiranës, e cila merret me mbarështimin e shkurtëzave.

Qëllimi i monitorimeve të këtyre fermave është sensibilizimi i fermerëve mbi domosdoshmërinë e formalizimit të sektorit të blegtorisë.

Meçaj u shpreh se hapja e NIPT-it dhe licencimi i subjekteve mbarështuese, prodhuese dhe përpunuese është një detyrim ligjor.

“𝐴𝑠𝑘𝑢𝑠ℎ 𝑛𝑢𝑘 𝑚𝑢𝑛𝑑 𝑡𝑒̈ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑡𝑜𝑗𝑒̈ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒 𝑠ℎ𝑡𝑎𝑧𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑎 𝑞𝑒𝑛𝑒̈ 𝑓𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑖𝑠ℎ𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑢𝑎𝑟 𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑏𝑙𝑒𝑔𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙. 𝐾𝑗𝑜 𝑖 𝑠ℎ𝑒̈𝑟𝑏𝑒𝑛 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑔𝑗𝑢𝑟𝑚𝑢𝑒𝑠ℎ𝑚𝑒̈𝑟𝑖𝑠𝑒̈ 𝑑ℎ𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑖𝑠𝑒̈ 𝑢𝑠ℎ𝑞𝑖𝑚𝑜𝑟𝑒”, tha Meçaj, duke theksuar faktin që AKVMB është në shërbim të fermerëve.

Shpërndaje:

Lajme të tjera