Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Formalizimi i blegtorisë/ AKVMB monitoron fermat potenciale

Formalizimi i sektorit të blegtorisë dhe hartimi i masave profilaktike është një nga detyrat kryesore të AKVMB.

Specialistet e Sektorit të Zbatimit të Masave Profilaktike dhe IR, të Drejtorisë së Përgjithshme janë duke monitoruar në terren fermat potenciale, lidhur me; zbatimin e profilaksisë veterinare në mbështetje të programeve kombëtare të kontrollit, matrikullimin, plotësimin e regjistrit të fermerit, e të tjerë.

Shpërndaje:

Lajme të tjera