Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Gëzuar Ditën Botërore të Bletëve

Kjo datë e shënuar na gjeti në parkun e bletëve në Prezë të Tiranës, ku takuam nga afër çiftin Demerxhiu, të cilët kanë një jetë që merren me mbarështimin e bletëve. Ramazani dhe bleta janë rritur së bashku, duke e përkufuzuar dashurinë mes tyre si një “marrdhënie” hyjnore.

Ai ka vetëm një merak në jetën e tij, injektimin e pasionit për bletët tek djemtë e tij, duke iu lënë një këshillë të çmuar:- “𝐷𝑢𝑎 𝑞𝑒̈ 𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑧ℎ𝑑𝑜𝑗𝑛𝑒̈ 𝑘𝑒̈𝑡𝑒̈ 𝑟𝑟𝑢𝑔𝑒̈𝑡𝑖𝑚 𝑑ℎ𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑗𝑒𝑛𝑒̈ 𝑡𝑒̈ 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑎𝑟 𝑟𝑟𝑒𝑡ℎ 𝑏𝑙𝑒𝑡𝑒̈𝑠 𝑠𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑒̈ 𝑞𝑒̈ 𝑛𝑗𝑒𝑟𝑒̈𝑧𝑖𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑘𝑒𝑛𝑒̈ 𝑛𝑒𝑣𝑜𝑗𝑒̈ 𝑝𝑒̈𝑟 𝑘𝑒̈𝑠ℎ𝑖𝑙𝑙𝑎𝑡 𝑒 𝑡𝑦𝑟𝑒”.

Kreu i AKVMB, Rolandi Meçaj iu bëri thirrje mbarështuesve të bletëve që të matrikullojnë zgjojet e tyre, në mënyrë që të zhduket informaliteti dhe të garantohet gjurmueshmëria. “𝑀𝑏𝑎𝑟𝑒̈𝑠ℎ𝑡𝑢𝑒𝑠𝑖𝑡 𝑑𝑢ℎ𝑒𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑏𝑎𝑠ℎ𝑘𝑒̈𝑝𝑢𝑛𝑜𝑗𝑛𝑒̈ 𝑛𝑔𝑢𝑠ℎ𝑡𝑒̈ 𝑚𝑒 𝑣𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑧𝑦𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑒̈𝑟 𝑡𝑒̈ 𝑝𝑎𝑠𝑢𝑟 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖 𝑏𝑙𝑒𝑡𝑒̈𝑠ℎ 𝑠𝑎 𝑚𝑒̈ 𝑡𝑒̈ 𝑠ℎ𝑒̈𝑛𝑑𝑒𝑡𝑠ℎ𝑚𝑒 𝑑ℎ𝑒 𝑝𝑒̈𝑟 𝑡’𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑗𝑡𝑢𝑎𝑟 𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑘𝑜𝑙𝑙𝑒𝑣𝑒, 𝑛𝑒̈ 𝑚𝑒̈𝑛𝑦𝑟𝑒̈ 𝑞𝑒̈ 𝑡𝑒̈ 𝑘𝑒𝑛𝑒̈ 𝑝𝑟𝑜𝑑ℎ𝑖𝑚 𝑡𝑒̈ 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑡𝑒̈ 𝑝𝑒̈𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛”, këshilloi Meçaj.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja