Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Gëzuar Ditën Botërore të Mjedisit!

Gëzuar Ditën Botërore të Mjedisit!
Kjo është një Ditë e shënuar, e cila i shërben rritjes së ndërgjegjësimit ndaj kujdesit të Tokës.
Të gjithë ne luajmë rol thelbësor në mbrojtjen mjedisit në nivel global dhe lokal.
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve në vazhdimësi bën fushata ndërgjegjësimi tek blegtorët dhe bujqit, për të respektuar me përpikmëri protokollet e asgjësimit të ambalazheve të PMB dhe PMV, për të shmangur ndotjen e tokës dhe burimeve ujore.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse