Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Gëzuar Ditën Botërore të Sigurisë Ushqimore

Dita Botërore e Sigurisë Ushqimore shërben për rritur ndërgjegjësimin dhe frymëzuar veprime që ndihmojnë në parandalimin, zbulimin dhe menaxhimin e rreziqeve që vijnë nga ushqimi.

Me anë të monitorimeve të tokave të mbjella, vaksinimeve dhe gjurmimeve të kafshëve, AKVMB luan rol thelbësor në garantimin e sigurisë ushqimore, ruajtjen e shëndetit publik, bujqësinë, aksesin në tregje dhe zhvillimin e qëndrueshëm blegtoral.

Për të minimizuar incidente që ndikojnë në sigurinë ushqimore, ne jemi të angazhuar për zbatimin e planeve vjetore, forcimin e sistemeve të kontrollit të produkteve shtazore, rritjen mbikëqyrjes në stabilimente, koordinimin dhe përmirësimin e komunikimit mes institucioneve të tjera, që lidhen ngushtësisht me sigurinë ushqimore dhe shëndetin e njerëzve.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse